ערכת תשומת לב - מלאה

תיקייה מעוצבת ובתוכה דפדפת, מתקן דפי ממו, סימניה מגנטית, אטב מעוצב, עט.