סימניה מגנטית מעוצבת

סימניה מגנטית מעוצבת, מיקס צבעים