קוביות צלילים וניקוד

6 קוביות לבנות, 2 דפי מדבקה: דף אותיות, דף ניקוד