קיט להכנה : ערכת שפה

קיט להכנה עצמית, כולל כל החומרים הנדרשים להכנה