ספרון להכנה עצמית

10 דפי קרטון, פס מתכת (משמש למשחקים מגנטיים)