מיון זכר נקבה, להכנה עצמית

מיון 12 מילים ל 2 כרטיסיות