ספרון בנושא חיות

סימון אות פותחת וסוגרת, כתיבה על פס את המילה בעזרת אותיות מגנטיות. 8 כרטיסיות