ספרון בנושא קיץ

סימון אות פותחת וסוגרת. כתיבה על פס מגנטי בעזרת אותיות