קוביות תמונות (4 קוביות)

4 קוביות (גודל כקובית משחק) מעולה לתרגול כתיבת אות פותחת (מטילים את הקוביה, כותבים אות פותחת מתאימה)

קוביות תמונות (4 קוביות)

55.00