קוביות מילות שאלה ו- 9 קוביות תמונות

מעולה לעבודה משולבת: כתיבת משפט או סיפור לפי הקוביות שמטילים ובהמשך כתיבת שאלות מתאימות.

קוביות מילות שאלה ו- 9 קוביות תמונות

90.00