ערכת משחקים שלמה לכיתה א' - ידע אותיות

כל הפרוט לפי הפרסום בפייסבוק