ערכת משחקים שלמה לכיתה א' - ידע אותיות

כל הפרוט לפי הפרסום בפייסבוק

ערכת משחקים שלמה לכיתה א' - ידע אותיות

הערכה כוללת: ️ קוביות תמונות ולוח מחיק לתרגול אות פותחת, מתקדמים? כתבו את המילה משמיעה. ️ כרטיסיות מתמגנטות לכתיבה בעזרת אותיות מגנטיות: אות פותחת/אות סוגרת/ כתיבה פונטית. ️ דומינו אות פותחת. ️ 8 לוחות A4 לתרגול לפי מדרג משימות מגוונות. ️ משחק זכרון מעץ אות פותחת. ️ קוביות אותיות ולוח מחיק. מטילים ומעתיקים את האות/ ציור פריטים שמתחילים באות/כתיבת מילים שמתחילות באות. ️ מקלות אותיות! אפשר לסדר לפי הרצף, אפשר לתרגל כתיבה, לבחטר מקל ולכתוב מילה באות ועוד… ️ קלפי משחק זכרון אות פותחת. ️ 5 סרגלי אותיות.

500.00