ערכת שפה

ערכה שפה הכוללת 4 משימות (זכר/נקבה, יחיד/רבים/סרגל מילים מגנטיות/מילים לכתיבה)