קלמר שפה- תרגול מיומנויות מודעות פונולוגית

קלמר מתכת המשמש כלוח מגנטי לכרטיסיות תרגול