ערכת שפה: קמץ פתח

הערכ כוללת 5 פעילויות שונות (לפי התמונות)