כרטיסיות חיבור עד 10

7 כרטיסיות, סט משושים לכיסוי, דף תיעוד