קובץ דיגיטלי להדפסה - חיבור עד 10

הקובץ כולל 7 כרטיסיות, דף קוביות צבעוניות להדפסה, דף תיעוד