קלמר אנגלית

אותיות סיליקון באנגלית, אות גדולה, אות קטנה, קלמר מתמגנט כבסיס לתרגול.