כרטיסיות לתרגול לימוד אותיות

15 כרטיסיות מתמגנטות, 2 סטים אותיות מגנטיות, קופסה מתמגנטת, 4 קוביות אותיות.