ערכת סופשנה למתנות גן

הערכה כוללת 5 לוחות 2 בשפה, 3 בחשבון, אותיות מגנטיות, פונפונים לכמות למספר.