התאמת כמות למספר

מקל רופא ועליו ספרה. צריך להתאים כמות אטבים מתאימה