קופסת משחק מתמגנטת משולבת חשבון ושפה

2 פעילויות בשפה, בחשבון (או להיפך לפי בחירה :)