קופסה מגנטית - חשבון

לוחות משחק, ספרות, קופסה מתמגנטת