קופסה מגנטית - שפה

קופסה המכילה לוחות משחק שונים לתרגול מיומנויות שפה