ערכת תרגול קריאה

5 לוחות (לכל תנועה), לוח תרגול ניקוד, לוח מגנטי, תמונות מגנטיות, אותיות א-ת, דף כתיבת משפטים