פורים סימון אות פותחת וסוגרת

5 כרטיסיות אות פותחת וסוגרת