ערכת פורים מגנטית

5 כרטיסיות רצף אותיות, 5 עיגולי תמונה ואות פותחת, השלמת אות פותחת-רצועה, כרטיסיות סמלי החג, אותיות א