ערכת חיבור

10 כרטיסיות תרגילים, פונפונים להמחשה, ספרות מעוצבות