התאמת כמות למספר חורף

כרטיסיות 1-10, פונפונים, פינצטה פלסטיק