עץ חיסור- ערכת תרגול חשבון חיסור עד 10

לוח משחק, תרגילים, ספרות, אמצעי המחשה