התאמת תמונה למילה מגנטי

לוח מילים, תמונות מגנטיות, לוח מגנטי