כמות למספר מטריות חורף מגנטי

כמות למספר מטריות חורף מגנטי