כרטיסיות אות פותחת וסוגרת

6 כרטייסות אות פותחת וסוגרת בנושא חורף