כמות למספר מגנטי חורף

ספרות 1-9, 50 עננים מגנטיים, לוח מגנטי