חנוכה: כתיבת מילים

2 לוחות , 5 מילים לכל לוח, אותיות מגנטיות