קלמר מגנטי לחנוכה

קלמר מגנטי 1, צליל פותח, כתיבת מילים, רצף אותיות