חנוכה התאמת כמות-מספר

9 רצועות (1-9) אטבים בהתאמה