חנוכה סימון מספר לכמות (1-10)

10 כרטיסיות, אטבים לסימון