עץ חיבור - ערכת תרגול חשבון חיבור עד 10

כולל: לוח מגנטי, תרגילים, ציפורים להמחשה, ספרות 1-10, עץ, סימן <