סדרות חגי תשרי

5 רצועות, עיגולים מגנטיים, לוח מגנטי