מניפת צלילים

10 כנפיים, מניפות להרכבת מילים

יש לכתוב בהערות של ההזמנה את הצלילים שיופיעו על המניפה

(10 צלילים)