מניפת צלילים

10 כנפיים

מניפה

מניפה לחיבור צלילים

15.00

יש לכתוב בהערות של ההזמנה את הצלילים שיופיעו על המניפה

(10 צלילים)