אות פותחת לתמונה. משחק מגנטי

אות פותחת לתמונה מגנטי, כולל לוח מגנטי