פרחי אותיות עם תומך זכרון

פרחי אותיות מבריסטול (מומלץ לניילן לאחר הקנייה), קוטר 6 ס"מ בערך