סרגל משפטים מגנטי

4 משפטים (4-5 מילים בכל משפט) כל משפט בצבע שונה.