משחק מגנטי קיץ

אות פותחת לתמונה, תמונות / כתיבת מילה בעזרת אותיות מגנטיות.

המשחק מכיל לוח מגנטי

8 תמונות על עיגולים מגנטיים

אותיות מגנטיות א-ת

2 לוחות תמונות לכתיבת מילה