סדנת זום - למידה פעילה ושילוב משחקים בכיתות א-ב

17.8 20:00 סדנה מעשית: אציג כיצד אני משלבת משחקים בכיתתי, למידה פעילה ושפע רעיונות לסדר וארגון ועוד

סדנת זום - למידה פעילה ושילוב משחקים בכיתות א-ב

17.8 20:00

30.00