סדנת משחקים 2.1.2020 19:00, אלישמע

סדנת משחקים 2.1 19:00, עלות 200 ש"ח, מקדמה באתר על סך 50 ש"ח.

סדנת משחקים 2.1.2020 19:00, אלישמע

עלות הסדנה 200 שח, באתר התשלום עבור מקדמה של 50 ש"ח, תוחזר במקרה של ביטול עד יומיים לפני מועד הסדנה. לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי הרישום.

50.00