סדנת משחקים 6/8, 19:30, אלישמע

עלות הסדנה: 200 ש"ח. באתר משלמים עבור 50 ש"ח מקדמה עבור הסדנה. (בסדנה תשולם היתרה על סך 150 ש"ח)