סדנת מוכנות 7.3 סביון 19:30

סדנת בניית קבוצות מוכנות לכיתה א.