בניית קבוצות מוכנות ראשון לציון 23.4

ראשון לציון 11.4 בין השעות 19:00-21:30