בניית קבוצות מוכנות אלישמע 5.3

אלישמע 5.3 בין השעות 19:00-21:30